Tartu Puuetega Inimeste Koja kui katusorganisatsiooni liikmeteks ei ole üksikisikud. Koja liikmeteks on erinevad puudega inimeste ühendused. Ühenduste põhiülesandeks on aidata kaasa konkreetse puudespetsiifikaga seotud probleemidele lahenduste leidmisel.