Tartumaa Liikumispuuetega Inimeste Ühing on mittetulundus ühing ja asutatud 25.oktoober 1999 aasta. Ühingu loomise mõtte algatajaks oli Tartu Puuetega Inimeste Koja juhataja Senta Michelson ning koosolekul osales 11 liiget.

Tartumaa Liikumispuuetega Inimeste Ühingusse kuuluvad Tartu linnas ja maakonnas elavad eakad luu-ja liigeshaiged ning puudega inimesed ja neid toetavad pereliikmed. Toetaja liikmeks võib astuda inimene keda huvitav ühingu tegevus.

Tartumaa Liikumispuuetega Inimeste Ühingu juhatuse tegevuse eesmärk: eakate luu-ja liigeshaigete ning puudega inimeste tervise kaitse, iseseisva toimetuleku liikumisvõime säilitamine, taastamine ja ennetamine.

Koostöö partnerid: Tartu Linna Sotsiaal- ja tervishoiuosakond, Tartu Puuetega Inimeste Koda, ITAK, Tartu Veekeskus OÜ.

Ühingu tegevus: konsultatsioonide ja teabepäevade korraldamine, mille juhendajaks on oma ala spetsialistid.

Tartumaa Liikumispuuetega Inimeste Ühingu  liikmed saavad kokku

  I ja III kvartalis Tartu Rahu 8

Ühingu liikme aasta maks on 5.00 eurot.

 

Kontakt: Tiina Laas  juhatuse liige Tel. +372 51978709

E-post: tiina.laas@mail.ee

Aadress: Tartu 50112, Rahu 8  

Vaata: Eesti Liikumispuudega Inimeste liidu kodulehte www.elil.ee