Elva Puuetega Inimeste Ühingu tegevus tugineb liikmete omaalgatusel ja aktiivsusel. Kuna piirkonnas ei ole onud ühtegi sarnast ühingut, lõime üldise puudegrupide ülese koondava organisatsiooni. 

Ühingu tegevuse põhieesmärk on kaitsta ja esindada Elva valla ja Nõo valla erivajadusega inimeste, seal hulgas laste ja noorte ning nende pereliikmete õigusi ja huve. 
Parandada puuetega inimeste jaoks ligipääsetavust avalikule ruumile ja avalikele asutustele ning seeläbi teenuste kättesaadavusele,  aidata kaasa avalike teenuste, transpordi, vaba aja veetmise, huvihariduse ja meelelahutuse kättesaadavuse parandamisele. 
Edendame invasporti ning treenime regulaarselt.  

Rohkem infot meie ettevõtmiste ja tegemiste kohta näeb ja leiab kodulehelt, www.elvauhing.ee ja meie facebook lehelt https://www.facebook.com/ElvaUhing     

Anne Kähr-Haller

Tel. +372 515 0162
E-post: elvauhing@gmail.com