Tartumaa Kutsehaigete Ühingu asutamiskoosolek toimus 17. juulil 1994.a. Tartus Võruvälja saalis, esialgse nimega “Tartumaa Kutsehaigete Liit”.
Algatajateks olid Paul Leppoja, Aleksander Nukka, Erich Poll ja Valdur Lubi. Asutamiskoosolekul osales kokku 18 osavõtjat, peale eelpool nimetatute veel:dr.Heino Noor, Maie Ennok, Katrin Laanetu, Riina Keerdo, Marta Antoni, Osvald Tõruke, Lembit Ilves, Robert Kriisa, Väino Velt, Vello Aabel, Anton Seber, Ilmar Kask, Veera Olesk,Leida Pedel.
Dr.Heino Noor valiti ühingu auliikmeks, kuna tema oli esimese kutsehaigustekabineti asutaja 1959.a.
Ühingu moodustamise vajadus tekkis Eesti riigi ja ametnike suhtumisest nõukogudeaegsetesse kutsehaigetesse ja tööõnnetustes kannatanutesse.
Tänaseks oleme suutnud ühiselt lahendada enamus probleeme läbirääkimiste teel seadusandlikele aktidele ja määrustele toetudes.
Ühingul on kokkulepe juristidega, kes abistavad meid juriidiliste nõuannetega.

Kontaktid:
TARTUMAA KUTSEHAIGETE ÜHING
Juhatuse esindaja: Uuno Kasemets
E-post: tartumaakutsehaiged@gmail.com
Aadress: Rahu 8, Tartu
mob: 517 9953

Kutsehaigete Liidu kodulehekülg: www.kutsehaiged.ee