Parkinsoni tõbi on krooniline kesknärvisüsteemi haigus, mille põhiliseks vaevuseks on käte ja jalgade värin, kohmakus ja kangus. Haiguse süvenedes võib lisanduda tasakaaluhäire. Parkinsoni tõbe kirjeldas esmakordselt James Parkinson juba 1817. aastal. Haiguse tekkemehhanismid on teada, kuid ei teata tekkepõhjusi vaatamata mitmetele hüpoteesidele ning seda ei ole võimalik välja ravida. Ravimitega ning taastusraviga on võimalik haigusnähtusid oluliselt leevendada.

Üle maailma on Parkinsoni tõvega haiged ühinenud seltsidesse. Tartu Parkinsoni Haiguse Selts on loodud 20. detsembril 1995. aastal. Selts on iseseisev Parkinsoni tõbe põdevate isikute, nende pereliikmete, toetajate ja ravijate ühendus.
Seltsi eesmärk on haigete abistamine, juhendamine ja vaba aja veetmine.

Seltsi poolt korraldatakse mitmeid üritusi.

Iga kuu esimesel teisipäeval kell 13.00 saadakse kokku Tartu Puuetega Inimeste Kojas Rahu tn 8, kus vesteldakse, juuakse kohvi ja tähistatakse sünnipäevi.

Igal aastal on toimunud suvepäevad: viimastel aastatel Toilas ja Võrus, varasemalt ka Karaskil ja Käärikul. James Parkinsoni sünnipäeva tähistatakse iga aasta aprillikuus Parkinsoni Haiguse Päeva Konverentsiga.Koos tähistatakse pühasid ja käiakse ekskursioonidel. Kahel korral on käidud seltsiga Soomes Parkinsonihaigetel külas ja korraldatud ühisseminare. Meie eesmärk on haarata seltsi tegevusse järjest rohkem Parkinsoni tõbe põdevaid haigeid ja nende lähedasi. Osavõtt seltstegevusest on toeks igapäevases elus, aitab peletada üksindust ja üle saada kroonilisest haigusest.

Kontaktid:
Tiiu Sepping
Telefon: +372 5667 4654
E-post: tsepping9@gmail.com
Aadress: Jaama 24c-11, 63306 Põlva
Postiaadress: Puusepa 2, 51014 Tartu

Siit leiad Eesti Parkinsoniliidu kodulehekülje