Tartumaa Vaegkuuljate Ühingu poolt 1993.aastal Tartu Hiie Koolis läbiviidud Eesti-Soome ühisseminar andis tõuke organisatsioonile tegevusele Tartu Linnas ja maakonnas.Sellega hakkas tegelema õpetaja Aino Tõnisson.Kuulmishäiretega lõpuklassi õpilastele lisandusid endised lõpetajad ja ka pensionieas kuulmispuudega inimesed.Organisatsioon sai juriidilise staatuse alles 1997 aasta 15.märtsil kui selle juhatuse esinaiseks valiti Aime Paliale.Asutati ka Puuetega Inimeste Koja liikmeks,et saada rahalist toetust tegevusprojektidele. Tartumaa Vaegkuuljate Ühingu tegevus jaotati kolme sektsiooni vahel:kooli-,töölisnoorte- ja eakate sektsiooni. Kooli -ja töölisnoorte tegevust on vedanud Urmas Haus ja Heli Veide.Kõige arvukamaks ja töörohkemaks võib lugeda eakate sektsiooni tegevust Aime Paliale juhtimisel.
Põhilisemad tegevused on:

#info-ja teabepäevade korraldamine;

#arstide vestlused haiguste ärahoidmisest,tervise tugevdamisest ja kõrvahaigustest;

#üritused kuulmishoiust ja kuulmisabivahenditest ning kuulmisteenustest;

#õppused kuuldeaparaatide ja teiste abivahendite praktilisest ning õigest kasutamisest.

Tervisepäevi on korraldatud mitmes eri paigus.Ühingu liikmetele on väga meeldinud ka matkad looduslikkesse kohtadesse.Eriti meeldivaks on kujunenud Tartu Botaanikaaed.Traditsiooniks on ka vaegkuuljate kodude külastamine,et kohapeal anda infot kuulmistehnika paremaks kasutamiseks.On püütud osa võtta ka Eesti Vaegkuuljate Ühingu poolt korraldatud õppekoolitustest ja õppeseminaridest.Aktiivi töö tõhustamiseks on korraldatud õppereise teistesse vaegkuuljate ühingutesse.Ühingu aktiivsematele liikmetele on võimaldatud osalemine ekskursioonidel.Ühed huvitavamad ekskursioonid toimusid Saaremaale ja Vilsandi saarele.Koos on kuulatud ühingu liikmete reisimuljeid Prantsusmaast,Itaaliast nig Hispaaniast.Iga-aastased jõuluüritused on motiveerinud selle ühingu jätkuvat tegevust.

Juhatuse esimees: Heli Veide
Liikmed: Lea Laansalu
Telelfon: +372 5805 1988
E-post: heli.veide@mail.ee

Siit leiad Eesti Vaegkuuljate Ühingu kodulehekülje: www.vaegkuuljad.ee