Tartumaa afaasiaühing loodi 2001. aastal.
Ühing koondab afaasiaga inimesi tartus ja tartumaal. lisaks afaasiaga inimestele kuuluvad ühingusse pereliikmed, logopeedid ja tudengid.

Liis Linde (juhatuse liige)
telefon: tööpäeviti 512 8105
e-post: saarma@gmail.com

Mis on afaasia?
¤ afaasia tekib peaaju kõnekeskuste kahjustuse tagajärjel.
¤ enamasti põhjustab afaasiat insult, trauma, kasvaja jne.
¤ kahjustub kõnelemine ja/või kõnest arusaamine, lugemine, kirjutamine.

Kui sinul või sinu lähedasel on tekkinud niisugune probleem ja sa tahad kiiremini terveneda, tule tartumaa afaasiaühingusse!

Mida pakub tartumaa afaasiaühing?
¤ aktiivset seltsielu
¤ logopeedilist abi
¤ püüab lahendada sotsiaalseid probleeme
¤ aitab koostada edasist ravi- ja rehabilitatsiooniprogrammi igale abivajajale
¤ kogub ja jagab infot puuetega inimesi puudutavatest seadustest, sotsiaalhoolekandest ja üritustest
¤ korraldab kohtumisi eesti afaasialiiduga
¤ pakub erinevate spetsialistide abi