Autismispektri häired on arenguhäired, mis avaldub iseärasustena suhtlemises, käitumises ja kõnes. Enamasti ilmnevad häired väikelapseeas, mõnikord on lapse suhtlemishäired märgatavad juba imikueas. Autismispektri häire on enamasti elukestev häire ja vaid harvadel juhtudel on autismile omased iseärasused möödunud täiskasvanueaks. Autismispektri häirete ühest tekkepõhjust ei ole kindlaks tehtud.

Autismispektri häirete teket võivad põhjustada mitmed aju nö. sotsiaalsete piirkondadega seotud orgaanilised mehhanismid. Umbes 10–15 %-l juhtudest võib leida seosed teiste haigustega, milleks võivad olla pärilikud haigused, kromosoomihäired, enne sündi või sünnituse ajal saadud infektsioon või varajane toksikoos. On leitud tõendeid ka sellest, et autismispektri häire tekkel  on seosed inimese geneetikaga.

Maailmas tehtud uuringute andmetel esineb autismi ja autismisarnaseid arenguhäireid 1 juhul 150-st. Meessoost isikutel esineb autismispektri häireid  4 korda sagedamini kui naissoost isikutel.

Autismispektri häirega inimesed erinevad üksteisest autismile omaste iseärasuste raskuse, vaimse võimekuse ja kaasnevate haiguste poolest. Mõned neist saavad tänu headele vaimsetele võimetele ja vähestele autismile omastele käitumisjoontele täiskasvanuna iseseisvalt hakkama. Paljud jäävad pidevat abi vajavateks isikuteks.

Autismispektri häirete käitumuslikud sümptomid varieeruvad olulisel määral mitte ainult erinevatel inimestel, vaid samuti ka ühel ja samal inimesel erinevatel aegadel. Mõned sümptomid võivad olla silmapaistvamad ja intensiivsemad ühes vanuses ning sõltuvalt iseloomust ja häire tõsidusest elu jooksul muutuda.

Samuti on lai varieeruvus kognitiivsetes võimetes, mis võivad ulatuda keskmisest või isegi kõrgest intellektist sügava vaimse mahajäämuseni. Kuigi varasemalt arvati, et suurem osa autismiga isikuid on tõsiselt intellektuaalselt kahjustatud, siis hiljutised uurimused näitavad, et paljudel neist on normaalsed intellektuaalsed võimed.

Tartu Autismiühing on Tartus registreeritud mittetulundusühing, mis ühendab autismiga lapsi, nende pereliikmeid ning erialaspetsialiste Tartus ja Tartu maakonnas.

Tartu Autismiühing loodi 16.veebruaril 1999.a.

Tegevuse põhieesmärkideks on analüüsida ja otsida lahendusi autismiga inimeste elukvaliteedi ja hariduse parandamiseks, kujundada ühiskonnapoolset mõistvat suhtumist ja aidata kaasa perede paremale toimetulekule.

 

Kontakt:

  • Marianne Kuzemtšenko
  • Aadress: Rahu 8, 50112 Tartu
  • Telefon: +372 5119685
  • e-post: tartuautism@gmail.com