Ühing on Eesti Töötukassa lepingupartner ja pakub kogemusnõustamise teenust järgmistes valdkondades:

  • Depressioon
  • Psüühikahäire (ärevus, paanika, hirmud)
  • Autismispektrihäire
  • Ajukahjustus (PCI)
  • Liikumis- ja liitpuue
  • Liigeshaigused
  • Psoriaas
  • Astma
  • Inkoprobleemid ja abivahendid

Osutame individuaalset, pere- ja grupinõustamist.

Nõustamisteenuse efektiivseks pakkumiseks kasutame võimalikult palju erinevaid tehnilisi võimalusi – telefoni, Skype’i, e-maili jm.

Nõustamisteenust osutatakse selleks mõeldud ruumides või muus kliendile sobivas kohas.

TSEREBRAALPARALÜÜS (CP)
PARALYSIS CEREBRALIS INFANTILIS (PCI)

Laste tserebraalparalüüs on püsiv kesknärvisüsteemi ehk aju kahjustus, mille tagajärjeks on füüsilise ja vaimse arengu mahajäämus. Tserebraalparalüüsist on haaratud 0,1 – 0,2% lastest, enneaegsetest ja oma sünnivanuse kohta väikekaalulistest lastest 1%. Vaimse arengu mahajäämus esineb 35% CP lastest.

Tserebraalparalüüs võib olla põhjustatud juba sünnieelsetest teguritest (hüpoksiast, nakkushaigustest) või sünniaegne areneva aju kahjustus (sünnitrauma). Selle võib esile kutsuda loote aju hapniku- või verevarustuse häire. Soodustavateks faktoriteks on ema kroonilised haigused või kõrvalekalded raseduse ja sünnituse kulus. 70 % tserebraalparalüüsi juhtudel on tegemist spastilisuse ehk lihastoonuse tõusuga. Häiritud on käte ja jalgade liikuvus ning koordinatsioon. Lihased on pinges ja nõrgad. Raskematel juhtudel tekivad kontraktuurid ehk liikumatud liigesed. Olenevalt ajukahjustuse piirkonnast ja ulatusest võivad olla haaratud ka suu, keele ja kurgulihased, mis avalduvad d üsartria ehk raskendatud kõnelemisena. Võib esineda veel nägemis-, kuulmis- ja emotsionaalse arengu häired. Lapse motoorne (liigutuslik) areng on maha jäänud ja ta kasutab tervest lapsest erinevaid liikumismustreid.

Tserebraalparalüüsi kliinilised sümptomid

Jagatakse nelja põhilisse vormi: spastiline, atetootiline, ataktiline ja segavorm.

CP-lapsed jä ävad oma arengus maha: hakkavad hiljem pead hoidma, keerama ja kõndima. CP vorme on raske mä äratleda enne 2-aastaseks saamist, sest sümptomid avalduvad koos lapse arenguga.

1.Spastiline ehk lihatoonuse tõusu (70 %) vorm – lihased on kanged, pinges ja kalduvus liigesdeformatsioonideks

*spastiline dipleegia. Jalad on tunduvalt spastilisemad kui käed. See on kõige sagedasem CP vorm. Vaimne areng on tavaliselt normilähedane. Sageli on kõnehäireid.

* spastiline tetraparees. See on kõige raskem CP vorm. Käed on samavõrra või rohkem haaratud kui jalad, esineb neelamishäireid. On väljendunud vaimse arengu puue, kõne on minimaalne või puudub. üle pooltel juhtudel kaasneb epilepsia.

* spastiline hemiparees. Haaratud on üks kehapool, käsi on spastilisem kui jalg. Raskusastmed mä äratakse käe funktsiooni alusel. Vaimse arengu häired on võrdlemisi tagasihoidlikud, kuid paljudel on kõne- ja keelepuuded.

2. Atetootiline ehk düskineetiline ehk tahtmatute liigutuste (20%) vorm – tüüpiline on lihastalitluse h üperaktiivsus, mis avaldub aeglaste või kiirete sundliigutustena. Liigutused sagenevad emotsionaalse stressiga ja kaovad uneajal. Sageli kaasneb düsartria. Vaimne areng on tavaliselt normilähedane.

3. Ataktiline ehk lihaste koostööhäiretega (10 %) vorm – tekib lihaste nõrkus, tasakaalu-, koordinatsioonihäire, raskused täpsete liigutuste sooritamisel, käte värisemine, mis süveneb tahtlike liigutuste sooritamisel. Oluline vaimse arengu mahajäämus.

4. Segavorm – kõige sagedasem, mille puhul esineb sümptomeid erinevatest vormidest. Lisanduda võivad krambid, kõõrdsilmsus, kurtus ja nägemishäired. Esineb vaimse arengu mahajäämus, tähelepanu ja hüperaktiivsus.

Tserebraalparalüüsi raskusastmed:

1. aste – motoorika defekt puudub
2. aste – motoorika puue (võib avalduda kohmaka kõnnakuna või peenmotoorika häirena)
3. aste – käib raskustega, kõik sihipärased liigutused on oluliselt piiratud või puuduvad
4. aste – ei liigu

Ravivõimalused

Oluline on tserebraalparalüüsi varajane diagnoosimine ning varajane taastusravi. Oluline on lapse arengu pidev jälgimine. Ravi on kompleksne. Kõige olulisem on f üsioteraapia ja ravivõimlemine, mida tehakse igale lapsele eraldi tema vajadusi arvestades. Väga oluline on kõnetreening logopeedi õpetusel. Olenevalt raskusastmest vajavad ortopeedilist ehk liigeste kirurgilist korrigeerimist ja ka psühhoteraapiat.

Krampide raviks kasutatakse antikonvulsante ehk krambivastaseid ravimeid (karbamasepiin, klonasepaam). Kui lihaste toonus on väga tugev, et tekkinud on juba kontraktsioonid, siis süstitakse lihasesse spetsiaalset lihast lõõgastavat ravimit. Taastusravi seisukohalt on iga laps ainulaadne.

Prognoos

Õigeaegse ja järjekindla raviga elavad kergema CP-ga inimesed täiesti tavalist elu. Raskemate juhtude puhul vajavad nad igapäevast toetust. Tähtis on arendada kehalist liikuvust ja lihaskonda, et laps suudaks oma võimete piires igapäevaelus hakkama saada.

Kirjandust: Tiina Talvik “Tserebraalparalüüs – müüt ja tegelikkus”

Tartu 1998. CP Mittetulundusühing on asutatud 13. mail 1995. aastal. Alates 26.aprillist 2014 a. kannab nime MTÜ CP&Liitpuudega Inimeste Perede Ühing.

Ühingu eesmärgid

Tserebraalparalüüsiga ja liitpuudega haigete esindamine, teavitustöö tegemine laiemale üldsusele (ühiskonnapoolse mõistva suhtumise parandamine), sotsiaalse ja taastusravi küsimustega tegelemine, pereliikmete ja toetajate väljaõppe korraldamine sotsiaalseks rehabilitatsiooniks, nõustamisalaste kursuste ja seminaride korraldamine, perede koondamine ühtse eesmärgi saavutamiseks (hariduse ja elukvaliteedi parandamine) ja üksteise toetamine.

Ühingu töö

Korraldame regulaarselt lastevanemate koosolekuid, kus jagame kogemusi toimetulemiseks ja arutame edaspidist tööd, teeme koostööd teiste invaorganisatsioonidega, otsime lahendusi tekkinud probleemidele, korraldame infopäevi ja seminare, kus annavad nõu erialaspetsialistid, jagame infot sotsiaalabi, taastusravi (ujumine, füsioteraapia, muusikateraapia, tegevusteraapia) võimaluste kohta, korraldame ühisüritusi.

1.jaanuari 2020 seisuga on ühingul 71 liiget: tserebraalparalüüsi (PCI) ja liitpuudega last/täiskasvanut ja nende perede liikmed.

Ühinguga võivad liituda kõik tserebraalparalüüsiga (PCI), liitpuudega lapsed/täiskasvanud, nende pereliikmed, erialaspetsialistid ja toetajad.

Kontakt:
Ene Soidla (Juhatuse liige)
Tel: +372 5566 1245
E-mail: cpyhing@gmail.com