Diabeet ehk suhkruhaigus on krooniline ainevahetushaigus.
Suhruhaigete arv maailmas kasvab pidevalt, ka Eestis on diabeeti haigestumus suurenenud.

Diabeeti on kahte tüüpi:
· 1.tüüp ehk insuliinisõltuv diabeet.Seda tüüpi diabeeti tekib enamasti lastel ja noortel.
· 2.tüüp ehk insuliinisõltumatu diabeet.Sellesse haigestutakse tavaliselt kesk-või vanemas eas.

Tartu Diabeetikute Selts moodustati 1988. aastal.
Seltsi liikmeteks on I-ja II tüüpi diabeetikud ja toetajaliikmed.

Seltsi tegevuse põhimõte on:
· diabeetikute huvikaitse.
· diabeetikute ravivõimaluste ja elukvaliteedi parandamine.
· diabeetikute probleemide teadvustamine ja nende lahendamine.
· diabeedialase koolituse korraldamine.
· seltsi liikmete sotsiaalsete probleemide lahendamisele kaasaaitamine.
· diabeedialase teabe levitamine elanike hulgas.
· terviseedenduse alase koolituse korraldamine
· maakondlike koolituspäevade korraldamine
· koostöö Eesti Diabeediliiduga
· koostöö teiste diabeedialal tegutsevate ühingutega.
· vaba aja veetmise ja praktilise tervistava tegevuse korraldamine.

Tartu Diabeetikute Selts on Tartu Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioon ja võtab osa kõigist koja töödest ja tegemistest.

Kontaktid:
Anne Plakk
tel. +372 5349 8978
e-post: anne.plakk@gmail.com

Tartu Diabeetikute Seltsi elust ja tegemistest saab lugeda Eesti Diabeediliidu koduleheküljelt www.diabetes.ee .