Tartu Reumaühing asutati 16.jaanuaril 2003.aastal.
Ühingu eesmärgiks on aidata kaasa reuma-ja liigesehaigete ravile ning haiguste ennetamisele, kaitsta ühistegevuse läbi Tartus ja Tartumaal elavate reumaatikute ja liigesehaigete huve.

Ühing korraldab konsultatsioone ja teabepäevi reuma-ja liigesehaigetele, nende lähedastele ning hooldajatele, oma liikmeskonda ühendavaid erialaseid ja seltskondlikke ettevõtmisi. Regulaarselt käivad koos ravi-ja vesivõimlemise rühmad.

Ühingu liikmeks võivad astuda kõik Tartu linnas ja maakonnas elavad reuma-ja liigeshaiged, nende hooldajad ja lähedased. Toetajaliikmeks võivad olla kõik inimesed, kes soovivad materiaalselt või praktilise tegevusega aidata kaasa ühingu tegevusele.
Liikmeks/toetajaliikmeks saab avalduse alusel.
Ühingu sisseastumismaksu ja aastamaksu otsustab juhatus iga-aastaselt.

Kontakt:
MTÜ Tartu Reumaühing
Registrikood 80178781
Arvelduskonto EE642200221076470401 Swedbank
Rahu 8, 50112 Tartu.

Volitatud esindaja : Õie Karila
Telefon: +372 5310 3443
E-post: tartureumaliit@gmail.com