Tartu Reumaühing asutati 16.jaanuaril 2003.aastal.
Ühingu eesmärgiks on aidata kaasa reuma-ja liigesehaigete ravile ning haiguste ennetamisele, kaitsta ühistegevuse läbi Tartus ja Tartumaal elavate reumaatikute ja liigesehaigete huve.

Ühing korraldab konsultatsioone ja teabepäevi reuma-ja liigesehaigetele, nende lähedastele ning hooldajatele, oma liikmeskonda ühendavaid erialaseid ja seltskondlikke ettevõtmisi. Regulaarselt käivad koos ravi-ja vesivõimlemise rühmad.

Ühingu liikmeks võivad astuda kõik Tartu linnas ja maakonnas elavad reuma-ja liigeshaiged, nende hooldajad ja lähedased. Toetajaliikmeks võivad olla kõik inimesed, kes soovivad materiaalselt või praktilise tegevusega aidata kaasa ühingu tegevusele.
Liikmeks/toetajaliikmeks saab avalduse alusel.
Ühingu sisseastumismaks on 3 EUR, liikmemaks aastas on 3 EUR.

Kontakt:
MTÜ Tartu Reumaühing
Registrikood 80178781
Arvelduskonto 10220029531016 SEB Ühispank
Lumimarja 8, 51011 Tartu.

Volitatud esindaja : Õie Karila
Telefon: +372 515 3266
E-post: tartureumaliit@gmail.com

kodulehe aadress: www.tartureuma.ee