MTÜ EPITÜ LÕUNA-EESTI

Registrikood: 80378913

Mittetulundusühing EPITÜ Lõuna-Eesti  on heategevuslikult avalikes huvides tegutsev, ühistegevuse põhimõtetest lähtuv omaalgatuslik vabatahtlik mittetulundusühing, mis ühendab psüühikahäirega inimeste pereliikmeid, lähedasi ja teisi otseselt seotud füüsilisi isikuid, kes  soovivad teha koostööd pereliikmete ja lähedaste elukvaliteedi tõstmisel.
Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.

“Mitte keegi teine ei mõista inimese muret paremini kui saatusekaaslane“ –on öelnud pereliikmed.
Inimene võib psüühiliselt haigestuda üleöö, mõistagi ei ole tema lähedased selleks valmis. On üsna raske leppida teadmisega, et tark, andekas ja edukas pereliige vajab meditsiinilist abi.
Probleeme on kuhjaga. Et haiglapäevade arv on limiteeritud, saadetakse psüühikahaige sageli koju ebastabiilses seisus.

MTÜ EPITÜ Lõuna-Eesti on oma 21 aastase tegevusaja (asutatud aprill 1999) vältel koolitanud pereliikmeid, et nad saaksid olla abistajateks ja toetajateks oma haigestunud lähedastele. Toimunud on koolitused spetsialistidele, kelle igapäevatöö on  haigestunud inimesed ja sealjuures ka pereliikmetega töö.

Haigestumisel muutuvad paljude elud. Kui keegi haigestub psüühikahäiresse, mõjutab see kogu perekonda. Iga haigus tähendab inimesele suurt elu muutust ja tekitab vajaduse uue informatsiooni järele. Psüühikahäiret, millega meie koolitusse pöörduvad haigestunud isiku pereliikmed, pole võimalik välja ravida, seetõttu on vaja planeerida edasine tegevus kogu eluks, mis aitaks tervislikku seisundit hoida stabiilsena. Olulisel kohal on kindlasti töö võrgustikuga. Kui seni mõisteti puuet ainult kui inimese füüsilisest, vaimsest, psüühilisest või tervislikust eripärast tulenevat seisundit, mis alandab inimese tegevusvõimet, siis nüüd rõhutakse, et puue on pigem suhe kui seisund. Kui ööpäevaringselt on vaja oma haigestunud lähedasega olla, siis ei jätku iseenda jaoks aega. Antud ebastabiilne olukord mõjutab teravalt ka kestva psüühikahäirega isikute pereliikmete tervislikku seisundit. Küsitlustest, mida oleme läbi viinud, selgub, et ägenevad kroonilised haigused, suureneb depressiooni haigestumine ja ägenevad somaatilised haigused. Et enda  vaimset ja kehalist tervist hoida või taastada, oleks vajalik eneseabigruppides osalemine, terapeutiline sekkumine ja kindlasti suhtluslaagrite korraldamine.  Projektide raames oleme läbi viinud pereliikmetele seminare, loenguid, ühistegevustest laagreid. Eneseabigruppides on toimunud pereliikmete teadmiste parandamine, suhtlusvõrgustiku laiendamine ja sotsiaalvõrgustiku suurendamine laagrites osalemise näol.

Ühingusse kuulub 12 aktiivset liiget Tartust ja Tartumaalt. Juhatuse ülesandeks on juhtida ja koordineerida ühingu tööd. Juhatuse seast valiti juhataja, kelle ülesandeks on kokku kutsuda juhatus koosolekuteks. Tema koordineerib projektitööd ja annab sellest ka juhatuse liikmetele ülevaate. Igal aastal koostame SWOT analüüsi ja hindame siis oma tegevusi ja mida saaksime paremini teha.  Heaks on kiidetud koolitusi pereliikmetele, sotsiaaltöötajatele ja teistele osalistele, kes tegelevad haigestunud inimestega. Oleme saanud juurde koolituste käigus ühingusse uusi liikmeid. Koostöö teiste organisatsioonidega on olnud päris tõhus ja annab juurde jõudu edasi tegeleda haigestunud isikute pereliikmete toetamisel. Iga koolituse alguses ja lõpus anname täita osalejatele küsimustikud, mis annavad  ülevaate omandatud teadmiste kohta ja soovist muutuste järele ja uute koolituste vajaduse kohta.

MTÜ EPITÜ Lõuna-Eesti saab kokku kord kuus Tartus Rahu 8 kolituste ja koosolekute läbi viimiseks.

Kontaktandmed:

Galina Podberjoznaja

MTÜ EPITÜ Lõuna-Eesti juhataja

e-mail: Kraepelin@hot.ee