Aadress: Rahu 8, Tartu 50112

Koja telefon +372 736 6762 

Päevakeskuse telefon +372 5305 8263

  • Senta Michelson, tel +372 515 5534
  • Renate Mäerand, tel +372 511 9781

E-post: tartu.pik@gmail.com

 

Kuidas meid leida

Meile jõudmiseks saab kasutada järgmisi võimalusi:

Linnaliinibussid

  • Nr.4 ja nr.10-Kabeli peatus
  • Nr.6-Ropkamõisa peatus