Aadress: Rahu 8, Tartu 50112

Koja telefon 736 6762 

Päevakeskuse telefon 5305 8263

  • Senta Michelson, tel 515 5534

E-post: tartu.pik@gmail.com

 

Kuidas meid leida

Meile jõudmiseks saab kasutada järgmisi võimalusi:

Linnaliinibussid

  • Nr 4 ja nr 10 – Kabeli peatus
  • Nr 6 – Ropkamõisa peatus