Huvitegevust pakutakse tööpäevadel kella 9.00-16.00

  • ajalehtede-ajakirjade lugemine
  • interneti kasutamine
  • lauamängude mängimise võimalus
  • ravivõimlemine (6 ringi 2 korda nädalas)
  • käsitööring: kangakudumine, varrastel kudumine, lapitehnika
  • lauluansambel noortele “Laululind”, segakoor täiskasvanutele “Lauluviis” ja “Sõpruskond”
  • kirjandusring
  • kultuuriüritused, infopäevad ja koolitused

Paljundamine: omaosalus 0,05 EUR leht

Vererõhu mõõtmine: omaosalus 0,1 EUR

Dušiteenus: etteregistreerimisel telefonil +372 5305 8263
omaosalus 2,00 EUR

Linnaraamatukogu filiaal Koja ruumides
Avatud üks kord nädalas neljapäeviti kell 11.00-13.00
Liikumispuudega inimestel võimalik tellida raamatuid koju, telefonil +372 743 3857

Päevakeskuse hoolekogu
Esimees: Maie Blaubrük
Liikmed: Talvi Õkva, Helgi Rammi, Jüri Kõre, Tiina Kruuse

Päevakeskuse liikmeteks on võimalik astuda pensionäridel. Uute liikmete vastuvõtt toimub igal aastal jaanuarikuus. Sisseastumismaks 5.00 EUR.