Huvitegevust pakutakse tööpäevadel kella 9.00-16.00

  • ajalehtede-ajakirjade lugemine
  • interneti kasutamine
  • lauamängude mängimise võimalus
  • ravivõimlemine (6 ringi 2 korda nädalas)
  • käsitööring:kangakudumine,varrastel kudumine,lapitehnika
  • lauluansamblid lastele ja täiskasvanutele
  • kirjandusring
  • kultuuriüritused ja infopäevad

Paljundamine, omaosalus 0,05 EUR leht

Vererõhu mõõtmine, omaosalus 0,1 EUR

Dušiteenus, etteregistreerimisel telefonil +372 5305 8263
omaosalus 1,50 EUR

Linnaraamatukogu filiaal Koja ruumides
Avatud üks kord nädalas
neljapäeviti. Liikumispuudega
inimestel võimalik tellida raamatuid
koju, telefonil +372 743 3857

Päevakeskuse hoolekogu
Esimees: Maie Blaubrük
Liikmed: Talvi Õkva, Helgi Rammi, Jüri Kõre, Tiina Kruuse