Kontakt

Registrikood: 80016825
E-post: lepymty@gmail.com
Aadress: Ringtee 1, 51013, TARTU
Koduleht: http://lepy.ee/
A/a: EE951010152001605009 SEB pank

Tiina Tamm – esimees – telefon: 5380 1390

Tutvustus

Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Pimedate Ühing on avalikes huvides tegutsev füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik heategevuslik ühendus, mis on Eesti Pimedate Ühingu Tartu Organisatsiooni õigusjärglane.

Eesmärgid

 1. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, muudest õigusaktidest, käesolevast ühingu põhikirjast, arengu- ja tegevuskavast.
 2. Ühingu põhieesmärgiks on pimedate ja vaegnägevate inimeste kaasamine ühiskonda.
 3. Oma eesmärgi saavutamiseks ühing:
  1. tutvustab järjekindlalt nägemispuudest tulenevaid probleeme, et saavutada ühiskonna toetust ühingu eesmärkide saavutamiseks;
  2. esindab ja kaitseb oma liikmete huve riigi tasandil, kohalikes omavalitsusorganites ning puuetega inimeste probleemidega tegelevates institutsioonides;
  3. teeb tööd tagamaks ühingu liikmetele võrdsed võimalused teiste ühiskonnaliikmetega;
  4. toetab liikmete omaalgatuslikku tegevust, mis pole vastuolus ühingu põhikirjaga;
  5. korraldab oma liikmetele nõustamisi, vabariiklikke ja piirkondlikke koolitusi, seminare, rehabilitatsiooni ja puhkeüritusi;
  6. määrab võimalusel stipendiume;
  7. korraldab heategevuslikke üritusi.

Tegevusest

Ühingu eesmärgiks on luua nägemispuudega inimestele tingimused võrdsete võimaluste alusel ühiskonnaelus osalemiseks. Ühingus on võimalik sisukalt vaba aega veeta. Korraldatakse huvitavaid üritusi ja tِِöötavad mitmed ringid..

Ühingu juures tegutsevad:

 • kirjandusring
 • raadiosُõlme toimetus
 • jututuba

Teenused

Vajadusel saab kasutada arvutiklassi, kus arvutid on varustatud kõneprogrammiga.
Treenida kahel trenažööril.

Nägemispuudega inimesed saavad laenutada heli- ja punktkirjas raamatuid:
kolmapäeviti 10.00 -13.00
Tartus Ringtee 1, III korrusel raamatukogus.