Lõuna-Eesti Vähiühing loodi 5.detsembril 1992.aastal. Esimeseks presidendiks oli dr.R.Allikvee, 1994.a. on vähiühingu presidendiks dr.Kaiu Suija.Igapäevase tegevuse korraldamisel on abiks med.õed Õie Seene, Tiiu Tõnno ja aktiivsed haiged.Kõrgemaks otsustusvõimeliseks koguks on üldkoosolek.
Vähiühingul on hea koostöö Põhja-Soome Vähiliiduga 1992.aastast, Eesti Vähiliiduga 1997.aastast.

Vähiühingu tegevussuunad:

· Kohanemiskursused, teabepäevad.

Esikohal on haigete psühholoogiline nõustamine, et inimene õpiks oma haigusega elama ja tekkinud kriisist tugevana välja tulema.Eriti oluline on selline nõustamistegevus operatsiooni-ja kiiritusravi läbiteinud patsientidele, samuti neile, kes on saanud keemiaravi.Kursustel saab teavet haiguse ravimeetoditest, nende toimest ja kõrvaltoimest, abivahenditest.Kõik need teadmised annavad usku ravi tulemustesse ning tervenemisse. Oleme korraldanud üle 200 kursuse, nii 2,3 kui ka 5 päevased kursused on haigetele tasuta.

· Tugiisikute tegevus.

Tugiisikud on inimesed, kes on läbi käinud haiguse kriisietapid ja haigusega kohanenud. Nad suudavad olla toeks teistele haigetele, kes seda vajavad.Tugiisikud ei asenda arste ega pereliikmeid. Nende tegevus on organiseeritud.

· Igapäevane nõustamine, abivahendid, abivahendite kasutamine.

Iga päev külastab vähiühingut 10-15 inimest erinevate probleemidega. Vähiühingu aadress on: Tiigi tn.11, Tartu 51003. Töötab tööpäeviti kella 10-14ni.

· Vähihaigete kodune toetusravi.

Koduse toetusravi eesmärk on aidata säilitada elu füüsilist, vaimset ja üldinimlikku kvaliteeti ka siis, kui raviga ei ole võimalik haiguse kulgu muuta ja järelejäänud elu pikkus on piiratud.Osutatakse vajalikku meditsiinilist abi ja põetust.Töötavad arst ja õde.Haigele teenus tasuta.

· Nõuandetelefon 8002233 avatud igal tööpäeval kella 10-12ni üle Eesti helistajaile tasuta. Helistajail on õigus jääda anonüümseks.Tihti on see parim viis rääkida vähiga seotud probleemidest.

Kontaktisik: dr Kaiu Suija
Telefon: +372 513 0087
E-post: kaiusuija@hot.ee

Vähiühingu tegevust kajastavad almanahhid, fotoalbumid ja videofilmid

Vähiühingu liikmed ulatavad sõbrakäe kõikidele vähihaigeele ja nende omastele.

Siit leiad Eesti Vähiliidu kodulehekülje: www.cancer.ee