Tartu kurte inimesi ühendava seltsi asutamisdokumentidele on alla kirjutatud aastaarv 1931, ehkki mitteametlikult oli koos käidud juba aastast 1913. Seltsi nimeks sai “SÕPRUS”. Anti välja ka ajalehte “Kurttummade sõber”. Esialgsed ruumid seltsitegevuse arendamiseks õnnestus linnavalitsuselt saada Vallikraavi tänavale.

Peale mitut nimevahetust on ühenduse nimeks praegu Tartumaa Kurtide Ühing. Ühingusse kuulub 213 inimest. Kui 7 viipekeele tõlki välja arvata, on kõik liikmed kurdid või raske kuulmispuudega inimesed.

Põhikirjas sätestatud tegevuseks on kurtide ja raske kuulmispuudega inimeste koondamine, nende abistamine sotsiaal-, meditsiini-, olme– ja muude probleemide lahendamisel.
Üheks kõige olulisemaks tegevuseks on viipekeele tõlketeenuse korraldamine
Püütakse väljendada ja kaitsta oma ühingu liikmete huve, abistada neid tööalaste probleemide lahendamisel nii palju kui see praegu võimalik on.
Tegeletakse oma ühingu liikmete silmaringi laiendamisega: loengute, seminaride ja koolituste korraldamine, ka võimaluste otsimine oma liikmetele osavõtuks mujal korraldatavatel koolitustel.

Ühingu liikmed saavad kokku iga neljapäeva õhtupoolikuti Suur-kaar 56 kontorihoone I-korruse ruumides. Samas korraldatakse ka väiksemaid üritusi. Ühingu juures tegutseb pensioniäride selts “Hõbeniit” ja noorte selts “Sõprus”.
Ühiselt tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi ja riiklike pühi, korraldatakse mitmesuguseid väljasõite ja ekskursioone.

Kontaktid:
Juhatuse esimees
Siim Kaunissaare
tel.+372 5234540 (palun võtta kontakti ainult SMS teel)
e-post info@tarky.ee

Kontaktaadress: Tartumaa Kurtide Ühing, Suur kaar 56, 50404 Tartu

Siit leiad Eesti Kurtide Liidu kodulehekülje: www.tarky.ee