Jätkuprojekt “Ajaga kaasa “60+ vanuses inimestele

Projekti raames toimuvad üldarendavad koolitused kuni 2 kuus ja õpetatakse inglise keelt algajaile.  Kestvus jaanuar-detsember 2019.Projekti maksumus 11000 EUR. Projekti rahastab Tartu Linnavalitsus. Projektijuht Senta Michelson.

Inglise keel

Projekt “Koja Kommunikatsioonikäsiraamat” Projekti raames on valminud käsiraamat

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

Projekt “Edukas ja kaasaaegne eestkosteorganisatsioon”

Projekt läbiviimise ajavahemik 01.05.2016 – 31.05.2017.

Projekti eesmärk on Tartu Puuetega Inimeste Koja ja tema liikmesühingute tegevusvõimekuse tõstmine, et tagada organisatsioonide jätkusuutlikkus pidevalt muutuvas keskkonnas.

Eesmärk aitab kaasa puuetega inimeste ja nende esindusorganisatsioonide paremale toimetulekule, tõstab nende enesekindlust ja tegevusvõimekust ning iseseisvat toimetulekut.

Projekt viiakse ellu läbi seminaride korraldamise, mille käigus jagatakse teadmisi organisatsiooni tegevusvõimekuse tõstmiseks, mis aitab kaasa organisatsioonides vabatahtlikena kaasalööjate enesevõimekuse tõstmisele.

Projekti raames paraneb märgatavalt liikmete omavaheline suhtlus ja koostöö.

Projekti lõpuks valmib Tartu Puuetega Inimeste Koja uus arengukava 10. aastaks koos kahe aastase rakenduskavaga. Valmiv arengukava lisatakse Tartu Puuetega Inimeste Koja kodulehele ja liikmesühingute kodulehtedele.

Kodulehele hakatakse jooksvalt lisama arengukavas püstitatud strateegiliste eesmärkide täituvust, mis annab liikmetele võimaluse regulaarselt jälgida arengukavast kinni pidamist. Lisaks valmib eetikakoodeks, mis on lisaks paberkandjale leitav ka Koja kodulehelt.

Projekti maksumus 10858.40 EUR.

Projektijuht: Senta Michelson.

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.