Projekt «ERINEVUS RIKASTAB»

Projekti info

Projekti „Ajaga kaasa“ koolitused I poolaastal 2024

Projekti rahastab Tartu Linnavalitsus.

Projekti “Ajaga kaasa ” koolitused I poolaastal 2023

Jätkuprojekt “Ajaga kaasa “60+ vanuses inimestele

Projekti raames toimuvad üldarendavad koolitused kuni 2 kuus ja õpetatakse inglise keelt algajaile.  Kestvus jaanuar-detsember 2022. Projekti rahastab Tartu Linnavalitsus. Projektijuht Senta Michelson.

Inglise keel

Tartu linnas üksi jäänud vanemaealiste  kaasamise programm

“Üheskoos üksinduse vastu”

Projekti kestvus: 01.08.20-31.07.23

Projekti eesmärgiks on kaasata üksikuid/üksijäänuid vanemaealisi nii mehi kui naisi. Suhtluse, tugigrupi, nõustamise, kodust väljaspool liikumise, mõtestatud tegevuste tekkimise võimalus loob järjepidevuse vanemaealistega tegelemiseks. See on oluline preventiivne tegevus, kuna nii lükkub edasi haigestumine, teiste abist sõltuvusse jäämine ning tekib ka vähem hoolduskoormust pereliikmetele ja kogu ühiskonnale.

Projekti kogumaksumus 160000 EUR, sealhulgas toetus Euroopa Liit  Euroopa Sotsiaalfond 120000 EUR  ja  Tartu Linnavalitsus  40000 EUR

Projekt “Koja Kommunikatsioonikäsiraamat” Projekti raames on valminud käsiraamat

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projekt “Edukas ja kaasaaegne eestkosteorganisatsioon”

Projekt läbiviimise ajavahemik 01.05.2016 – 31.05.2017.

Projekti eesmärk on Tartu Puuetega Inimeste Koja ja tema liikmesühingute tegevusvõimekuse tõstmine, et tagada organisatsioonide jätkusuutlikkus pidevalt muutuvas keskkonnas.

Eesmärk aitab kaasa puuetega inimeste ja nende esindusorganisatsioonide paremale toimetulekule, tõstab nende enesekindlust ja tegevusvõimekust ning iseseisvat toimetulekut.

Projekt viiakse ellu läbi seminaride korraldamise, mille käigus jagatakse teadmisi organisatsiooni tegevusvõimekuse tõstmiseks, mis aitab kaasa organisatsioonides vabatahtlikena kaasalööjate enesevõimekuse tõstmisele.

Projekti raames paraneb märgatavalt liikmete omavaheline suhtlus ja koostöö.

Projekti lõpuks valmib Tartu Puuetega Inimeste Koja uus arengukava 10. aastaks koos kahe aastase rakenduskavaga. Valmiv arengukava lisatakse Tartu Puuetega Inimeste Koja kodulehele ja liikmesühingute kodulehtedele.

Kodulehele hakatakse jooksvalt lisama arengukavas püstitatud strateegiliste eesmärkide täituvust, mis annab liikmetele võimaluse regulaarselt jälgida arengukavast kinni pidamist. Lisaks valmib eetikakoodeks, mis on lisaks paberkandjale leitav ka Koja kodulehelt.

Projekti maksumus 10858.40 EUR.

Projektijuht: Senta Michelson.

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.