Ühendus on loodud Tartu Invaorganisatsiooni ühe sektsioonina detsembris 1988 a.

Juriidilise isikuna hakkas (lühendina TPLNVÜ ) eksisteerima 22.05.97 mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmisega.

TPLNVÜ eesmärgiks on kaasa aidata puuetega inimeste ja nende vanemate laiemale kaasamisele ühiskondlikku ellu.Liikmeteks on puudega lapsed, noorukid, nende vanemad ja neid toetavad inimesed.

Korraldame arendavaid üritusi ja vaba aja sisustamist,heategevuslikke üritusi,näituseid,kontserte,pidusid(sünnipäevad,jõulupidu) ja suviseid laagreid.Meie tegevus toimub laupäeviti Maarja Kooli ruumides ja hõlmab Tartu linna ja -maakonna puudega lapsi ja noorukeid.

Kontaktisik:
Siiri Muuli
Telefon: +372 742 4181, +372 523 9396
Aadress: Ravila 52-10, 50408 Tartu
Juriidiline aadress: Puiestee 126, 50604 Tartu