Ühendus on loodud Tartu Invaorganisatsiooni ühe sektsioonina detsembris 1988 a.  

Tartmaa Puuetega laste, noorte ja nende vanemate ühenduse esmakande aeg on 22.05.1997, mil me hakkasime tegutsema juriidilise isikuna – mittetulundusühinguna.

Ühing lühendina TPLNVÜ.

Ühing on ühiskondlik organisatsioon, mis on loodud puuetega lapsi, noorukeid ja nende vanemaid materiaalselt ja moraalselt toetavate inimeste vabatahtliku ühendusena.

Eesmärgiks on kaasa aidata puuetega inimeste ja nende vanemate laiemale kaasamisele ühiskondlikku ellu. Liikmeteks on puudega lapsed, noorukid, nende vanemad ja neid toetavad inimesed.

Korraldame oma ühingu liikmetele arendavaid üritusi ja vaba aja sisustamist, külastame kultuuriüritusi, kasutame võimalust viibida palju looduses ning selleks korraldame juba aastast 1997 suviti laagreid, mis ühendaks ja annaks julgust ja toimetulekut igapäeva elus.

Esimene suvelaager toimus 1997 Kablis, Pärnumaal ning järgnevatel aastatel on kõik suvelaagird toimunud looduskaunites kohtades mere ääres (Saaremaa, Hiiumaa, Pärnumaa erinevad rannapiirkonnad)

Lisaks tähistame jõule, kui saame kokku ja istume ühiselt jõululaua ääres.

TPLNVÜ ühingu juhatuses on 3 liiget, kes kõik puutuvad igapäeva elus kokku puudega inimesega.

Kontaktisik:

Siiri Muuli
telefon: +372 523 9396

email: siiri.muuli@gmail.com
Juriidiline aadress: Puiestee 126, 50604 Tartu