Tartu Puuetega Inimeste Kojas

27.septembril kell 12

TÖÖVÕIMEREFORMI  INFOPÄEV

Räägime vabas vestlusringis töövõimereformiga seotud muredest

Kohtuma ja vestlema tulevad                                       

Arne Kallas, Sotsiaalministeerium, töövõimepoliitika juht

Sabina Trankmann, Sotsiaalministeerium,

töövõimepoliitika peaspetsialist

Üritusest osavõtuks palume registreerida hiljemalt 20.september Kojas, Rahu 8, telef.7366 762, e-post: tartu.pik@gmail.com