Tartu Puuetega Inimeste Koda ootab kõiki huvilisi

4.aprillil  kell 10 – 12

teabepäevale „Sotsiaalteenused ja toetused 2022 Tartus tartlastele“

Informatsiooni jagavad:

Inge Kool –  Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakond, sotsiaaltööteenistuse juhataja

Tuule Pensa – Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakond, sotsiaaltöö spetsialist

Maarika Kurrikoff – Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakond, hoolekandeteenistuse juhataja