Austatud eakad tartlased!

Kutsume teid kolmapäeval, 6. detsembril kell 10-12 Tartu Puuetega Inimeste Kotta (Rahu 8) Tartu linna uue arengukava arutelule.

Üheskoos arutame, mida tuleb teha, et Tartu linn areneks ja oleks järjest parem elukoht kõigile tartlastele.

Tartu linn on koostamas uut arengukava aastani 2035, milles lepitakse kokku nii lühemad kui pikemaajalised arengusuunad ja tegevused. Alates septembrist on toimunud hulgaliselt arutelusid erinevate huvigruppide, ekspertide, linnavalitsuse spetsialistide ning linnaelanikega.

Arengukava valmib aasta lõpuks, seejärel algab uuel aastal arengukava avalik väljapanek ja arutelud jätkuvad. Arengukava kehtestatakse volikogus 2024. aasta sügisel.