Koja ja päevakeskuse töö ja huviringide tegevus on peatatud kuni 10.jaanuarini 2021!