Koda ja päevakeskus on AVATUD alates 6.maist 2021

Vastame e-kirjadele: tartu.pik@gmail.com ja telefoni kõnedele. 

  • Senta Michelson tegevjuht +372 515 5534
  • Renate Mäerand tegevjuhi abi  +372 511 9781
  • Maie Blaubrük päevakeskuse administraator+372 5305 8263