Ropka – Karlova päevakeskus (Rahu 8) ootab endisi ja uusi lauljaid segaansamblisse   “Lauluviis” 30.septembril kell 16.