Tartu Puuetega Inimeste Kojas

Ropka-Karlova päevakeskuses

10.septembril kell 12.00

Loeng „Mida me teame covid pandeemiast?“

Lektor prof. HELE  EVERAUS