Tartu Puuetega Inimeste Koja saalis
8.novembril kell 11 – 13

Loeng
„ 2018 aasta üksikisiku tulumaksu seaduse muudatused“
Lektor: Milvi Haitov, Sotsiaalkindlustusameti Hüvitiste osakonna juhtivspetsialist

Oodatud kõik huvilised!
Sissepääs prii!