Koolitus koostöös Maanteeametiga „60+ väärikas mootorsõidukijuht“ 2.mail kell 10.00 – 16.15 Koja saalis.

Ootame osalema eakaid, kes igapäevaselt juhivad autot või mõnd muud mootorsõidukit.
Koolitusel osalejal peab olema kehtiv juhiluba ja arstitõend.

Koolitusel käsitletakse ülevaadet liiklusolukorrast Eestis, liiklusõnnetuste põhjuseid, suuremaid muudatusi liiklusseaduses, igapäevaseid riske liikluses jne.

Koolitus sisaldab kohvipausi ja kerget lõunat.

Koolituse läbinud saavad 1,5 h õppesõitu koos instruktoriga, kes annab soovitusi ja tagasisidet sõiduoskuste kohta. Õppesõit toimub 3.-4.mai

NB! Registreerimine tegevjuhi juures 15.aprill (kuni kohti jätkub, kohtade arv piiratud).

Koolitus on osalejaile tasuta!

Projekti rahastavad Maanteeamet ja Tartu Linnavalitsus

KOOLITUSE  AJAKAVA

10.00 – 10.15          Tutvumine ja registreerimine

10.15 – 11.30          Häälestus

10 min    eakate eesmärgid

15 min    ülevaade liiklusolukorrast Eestis

20 min    eakate LÕ põhjused

Bloki kokkuvõte

11.30 – 11.40          Kohvipaus

11.40 – 12.15          Grupitöö LÕ analüüs

12.15 – 12.35          Loeng LS muudatused

12.35 – 13.15          Liiklusreeglite tõlgendamine (loeng, arutelu)

Bloki kokkuvõte

13.15 – 13.45          Lõunapaus

13.45 – 14.30          Grupitöö igapäevased sõidud

Bloki kokkuvõte

14.30 – 16.00          Perearsti nõuanded

16.00 – 16.15          Tagasiside, sõidutundidesse registreerumine.