Tartu Puuetega Inimeste Kojas, Rahu 8

12.septembril kell 11.00

TEABEPÄEV

„Kõnnijalgpalli tutvustav treening“

Lektor: Monika Rand

NB! Ootame kõiki huvilisi! Treening ei eelda sportlikke eeldusi ja eelnevat
treenitust!
Ühises teelauas võimalik esitada lektorile küsimusi!