Tartu Linnavalitsuse kriisikomisjoni otsusega on Tartu Puuetega Inimeste Koda ja Ropka-Karlova päevakeskus suletud 16.märtsist kuni 30.märtsini. Nimetatud ajal ei toimu ringide tegevusi, üritusi ja kogunemisi. Samuti on peatatud “Ajaga kaasa”projekti tegevus!
Edasiste korralduste osas jälgige palun meie kodulehte www.tartukoda.ee
Info: Senta Michelson tel 5155534, e-post: tartu.pik@gamil.com