Töövõimereform tekitab jätkuvalt küsimusi, millele vastamiseks korraldab Eesti Puuetega Inimeste Koda

Päeva esimeses pooles  keskendume töövõime hindamise ja puude taotlemisega seotud asjaoludele ning otsime seminari vormis vastuseid küsimustele:

Mida tähendavad mõisted töövõime hindamine, ühistaotlus?
Kuidas toimuvad tööealise inimese töövõime hindamine ja puude tuvastamine?
Kuidas töövõime hindamise/puude tuvastamise otsusest aru saada?
Mida teha juhul kui töövõime hindamise/puude tuvastamise otsus ei vasta ootustele ehk kaebevõimalused?

Lisaks vaatame koos elektrooniliselt täidetavat ühistaotlust ning analüüsime võimalike vastuste sisu.

Päeva teises pooles s.o alates kell
13:00 abistab EPIKoja nõustaja individuaalse vestluse käigus konkreetsete Teid puudutavate küsimuste lahendamisel.

Infopäeva viib läbi EPIKoja nõustaja  Kristi Rekand                                   

Individuaalsele nõustamisele palume eelregistreerida           

tel: 6715909 e-post: noustaja@epikoda.ee.