Tartu Puuetega Inimeste Kojas/ Ropka-Karlova päevakeskuses (Rahu 8)  

alustavad tegevust vaimse tervise toetamise tugigrupid  vanemaealistele. Oodatud on kõik, kes oma elus on üksildased või kelle elus on toimunud olulisi muutusi (lähedase surm, pensionile jäämine jms). Tugigrupi tegevus  on suunatud heaolu parandamiseks ja iseseisva toimetuleku toetamiseks. Tugigrupi  käigus on võimalik analüüsida iseenda isiksust, suhteid, elusündmusi ja elumuutusi ning nendega seotut.

Tugigrupid  on 10-12 liikmelised ja  koos käiakse 12 korda. 

Tugigruppides osalemine on tasuta.

Tugigruppide  tegevust juhib psühholoog Arma Vahtra.

Teenust rahastavad:                    

Sotsiaalministeerium                                            

Tartu Linnavalitsus

Info telefonil 7366 762 ja tugigruppidesse registreerimine 15.-19.aprillini ehk kuni kohti jätkub  kohapeal.