Ropka-Karlova päevakeskuses, Rahu 8

Jätkuprojekti „Ajaga  kaasa“ osavõtjate registreerimine toimub:

20. jaanuaril  kell 10 – 13

21. jaanuaril kell 10 – 13

Omaosalus 50 EUR tasuda kohapeal või ülekandega panga arvele:

EE172200221019737208 Tartu Puuetega Inimeste Koda

Projekti rahastab Tartu Linnavalitsus