Olulise infona teadmiseks, et 8.märtsil 2018 kell 10:00-16:00 toimub Tartu Puuetega Inimeste Kojas, aadressil Rahu 8, töövõime hindamisega ja tööealise inimese puude taotlemisega seonduv individuaalne nõustamine.

Nõustamist saab kõikides valdkonnaga seotud küsimustes sh töövõime hindamise ja puude tuvastamise, vaide ja kaebuse koostamise ning esitamisega seonduvalt.

Palume eelregistreerida tel: 6715909 või e-post: noustaja@epikoda.ee.

Rohkem infot nõustamisteenuse kohta l – http://www.epikoda.ee/tegevus/noustamine/