6.märtsil kl 15.00 Ropka-Karlova Päevakeskuses digiabi teenuse ja pakutavate digiringide tutvustus nutiseadmetega hakkamasaamiseks.

kuulutus