2018 aastal lõpetab Tartu Puuetega Inimeste Koda sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutamise. Alates 1.jaanuarist 2018 ei registreeri me uusi teenusele soovijaid!