10.märtsil kell 14.30
alustab tegevust meil uus ring „Vestlusring“


Ringi tegevust hakkab juhtima Alim , kes on pärit Ukrainast Krimmist ja õpib Tartu Ülikooli
arstiteaduskonnas hambaarstiks. Tema soov on tänada Eestit Ukraina abistamise eest ja anda omalt poolt väike panus vabatahtliku töö näol. Meil on kokkulepe, et ring töötab esialgu üks kuu ja osalemine on tasuta.
Noormees valdab juba üsna hästi eesti keelt ja tal on palve, et te räägiksite temaga samuti eesti keeles. Kui aga tekib mõne sõna või väljendiga probleeme, siis aidake teda palun vene keeles. Vestlusringis saate
küsida Ukraina ja Krimmi praegusest olust ja elust ning põhiosas soovib Alim kõnelda tänapäevasest hammaste hooldusest ja selle seosest toitumisega.
Vestlusring toimub ka edaspidi reedeti.

Palun tulge osalema ja juttu vestma ühises teelauas!