10.märtsil kell 14.15 – 15.15

alustab tegevust meil uus ring

„Liikumine + jooga“
Ringi tegevust hakkavad juhtima Valeriia ja Yeva, kes on pärit Ukrainast ja õpivad Tartu Ülikooli
arstiteaduskonnas. Nende soov on tänada Eestit Ukraina abistamise eest ja anda omalt poolt väike
panus vabatahtliku töö näol. Meil on kokkulepe, et ring töötab esialgu üks kuu ja osalemine on
tasuta. Neiud valdavad juba üsna hästi eesti keelt ja neli on palve, et te räägiksite nendega samuti
eesti keeles. Kui aga tekib mõne sõna või väljendiga probleeme, siis aidake neid palun vene
keeles.
Rühma suurus 15 inimest. Riietus: sportlik.

NB! Registreerimine algab 1.märtsil ning kestab kuni kohad on täitunud.