Tööpäeviti 11.jaanuar – 29.jaanuar kell 9 – 13.

Koja ja päevakeskuse huviringide tegevus on peatatud  kuni 31.jaanuarini 2021.